Siker a TIOP 1.1.1 pályázaton

tiop1.1.1

Iskolánk fenntartója a Debreceni Egyetem sikerrel vett részt a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0833 számú pályázaton, melynek célja a Debreceni Egyetem iskoláinak informatikai infrastrukturális fejlesztése volt.
A pályázat keretében iskolánk, a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 60 db. számítógépet, valamint 14 db. aktív táblát és a hozzájuk kapcsolódó projektort, ill. hordozható számítógépet nyert.
Az EU és a Magyar állam által nyújtott pályázati támogatás összértéke: 76.721.071 Ft.

TÁMOP–3.4.4/B-08/1-2009-0045

tamop3.4.4B.081.2009.0045

Iskolánk, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma hitvallása szerint gyermekközpontú, tehetséggondozó, értékközvetítő iskola, mely a város és régió meghatározó tehetséggondozó és módszertani műhelyévé szeretne válni. Ezért is hívtuk életre az elmúlt tanévben az iskola tehetségpontját, és pályáztunk a TÁMOP hálózatépítő programjára (TÁMOP–3.4.4/B-08/1-2009-0045), melynek keretein belül egy diákoknak és tanároknak egyaránt szóló rendezvény- és továbbképzési sorozatot kínálunk. A program összeállításkor törekedtünk arra, hogy minél több tudományterületet érintsen, s ezáltal munkájába minél több diák és tanárkollega tudjon bekapcsolódni. A program megvalósulása egyúttal mintaként szolgálhat más tehetségpontok számára a hatékony működést illetően, és az iskolai tehetséggondozó programok elkészítésében.

A programok nem csak iskoláknak szólnak. Szívesen vesszük nem iskolai keretek között működő tehetségpontok részvételét is.
 
Bízunk abban, hogy a Tehetségpontok közötti együttműködés szorosabbá válik, és egyúttal egy dinamikus hálózat épül ki.
 
Tisztelettel és szeretettel várunk rendezvényeinkre, programjainkra minden érdeklődőt.
 
DEKLGYG Tehetséggondozó Munkacsoportja
 
oktatasert kozalapitvany
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában működő GLOBE Tehetséggondozó Műhelyének projektje az Oktatásért Közalapítvány támogatásával valósult meg az NTP-OKA-III.-003 Természettudományos Tehetséggondozó Program keretében.

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-024

tamop3.1.5-09A.2.2010.024

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában dolgozó tanárok pedagógiai kultúrájának korszerűsítése címmel iskolánk sikeresen vett részt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP-3.1.5-09A-2-2010-0245 azonosító jelű pályázaton.

A pályázat keretében az iskola négy vezetőtanára, Czimer Györgyi, Csákó Juliánna, Dr. Fehérné dr. Kiss Ágota és Új Imre a Debreceni Egyetem által indított gyakorlatvezető mentortanári pedagógus szakvizsgás képzésen vett részt, s szerzett egyetemi oklevelet.

A képzés során kollégáink gyakorlati és elméleti foglalkozásokon vettek részt, megismerkedtek az új típusú gyakoroltatás szerkezetével és kötelezettségeivel, tanárkollégáik segítségével több helyszínen is bepillantást nyerhettek az adott intézményben folyó szakmai munkába. Kidolgozták és a gyakorlatban alkalmazták a tanárjelöltek tevékenységének értékelési szempontjait, a képzés során szerzett tapasztalataikkal nemcsak jelöltjeiket, hanem gyakorlóiskolai kollégáikat is közvetlenül segíteni tudták.

Iskolánk gyakorlóiskolai jellegénél fogva két alapvető célnak is meg kíván felelni: egyrészt a gimnáziumunkba járó középiskolai korosztály minél sikeresebb felkészítését, másrészt a nálunk komplex pedagógiai gyakorlatukat teljesítő egyetemi hallgatók tanári pályaorientációját is fő feladatunknak tekintjük. Kollégáink továbbképzése mindkét célunk elérésében segítséget jelent, s a szakirányú ismeretek elsajátítása után a jövőben, mint gyakorlatvezető mentorok foglalkozhatnak tanítványaikkal, ezáltal a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium szakmai-módszertani munkáját is gazdagítva.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a támogatás összege: 9.736.634 Ft.

Fényképes beszámoló

NTP-MTI-13-0049 - Blokk programozási nyelvek oktatása

emet logoemi logoofi logo

Jelen pályázat célja a számítógép programozás népszerűsítése volt a fiatalok körében a Magyarországon kevésbé ismert és elterjedt blokk programozási nyelvek segítségével.

Az úgynevezett blokknyelvek a vizuális programozási nyelvek családjába sorolhatók. Magyarországon felsőoktatásban egyáltalán nem, közoktatásban is ritkán találkozunk ezekkel a típusú programnyelvekkel, pedig ezek a programozás lényegének, az algoritmus-alkotási képességnek és ez által a gondolkodtatás, kreativitás fejlesztésének igen alkalmas eszközei, miközben nem veszik el a kedvet a programkészítéstől a nyelv szintaktikájának nem megfelelő elsajátításából fakadó hibák.

A közelmúltban több blokknyelvi projekt is indult a Google Inc. és a Massachusets Institute of Technology (MIT) támogatásával. Az MIT által felügyelt többi edukációs projekthez hasonló szellemiség jellemző ezekre a projektekre, vagyis az 1960-as évektől Seymur Papert nevével fémjelzett kreatív alkotómunkával, saját tapasztalaton alapuló tanulás eszméje cseng vissza, amely Papert szerint sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos iskolai módszerek, további eredménye pedig az önálló tanulásra nevelés.

A blokknyelvek legújabb, legmodernebb képviselőinek megismertetése volt a célunk az informatikában és műszaki tudományokban tehetséges gyermekekkel a 30 órás modul keretében.

2014. október 11-én a Színpadon a természettudomány - Természettudámonyos-tanítási fesztíválon azt NI egyik különdíjával jutalmazták a programot: oklevél

Fényképes beszámoló

NTP-EFP-13-014

Az NTP-EFP-13-014 pályázat keretében megvalósult tehetséggondozó program célja a tehetségek felismerésén túl a tehetségek kibontakoztatása volt. Ezen keresztül saját képességeik felismerése, fejlesztése, ösztönzése, hogy a motiváció kialakuljon, fennmaradjon, a diákok kíváncsiságát, kreativitását kihasználva meg kell őket ismertetni különböző szakmai problémákkal. A csoportmunkán keresztül erősíteni kell személyiségüket, hogy testileg, szellemileg egészséges, kreatív felnőtt váljon belőlük.
A foglalkozásokon keresztül a diákok közelebb kerültek a kémia tantárgyhoz, ezzel együtt a  természettudományokhoz. A foglalkozásokon a különböző életkorú és tantárgyi tudású diákok sokfajta feladattal, problémával találkoztak a kémia területéről.

Fényképes anyag

NTP-TM-13-0072 - Modellépítés

Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása

A diákok önállóan választották a modell témáját. A hipotézis megfogalmazása és szakirodalom értelmezése után önálló tervezés, kivitelezés és összegzés következett. A tanulók különböző képességi szintről indultak, különböző fejlődési ütemben haladtak, más-más szintre értek.

Bővebben: NTP-TM-13-0072 - Modellépítés