NTP-KKI-16-0413 - Környezetünk és védelme

NTP-2015EEMI-2015emberi eroforras tamogataskezelo logo

A pályázati program célja a környezetünk megismerése a hozzá kapcsolódó természettudományi jelenségekkel, folyamatokkal, melyet tevékenységorientált foglalkozások során dolgoztunk fel. A program első felében a témát sok szempontból körbejártuk főleg biológia és kémia tudományterületek oldaláról, így minden résztvevő egy átfogó képet kapott környezetünkről. Majd az elméleti ismeretek felhasználásával, hipotézis megfogalmazása után mindenki saját projekten dolgozott kooperatív csoportmunkában.

A program rugalmassága lehetőséget adott a résztvevőknek a fejlődésre, mely tanulónként eltérő mértékben, de mindenkinél megvalósult. A fejlődést az biztosította, hogy a program a tanulók kérdéseire épült, a diákok fogalmazták meg a hipotéziseiket, az együttes és az önálló megismerés alapján alkottak, értelmeztek, véleményeztek, produktumot hoztak létre.

A tanulók a munka során nyitottak és motiváltak voltak, kreativitásuk, felelősségérzetük, önbizalmuk, döntésképességük fokozódott.

A diákok program során megismerkedtek és megtanulták a természettudományos kutatómunka alapjait, lépéseit, melynek segítségével a jövőben könnyebben fognak tudni új problémákat megoldani, hipotéziseket igazolni vagy cáfolni.

A kiegészítő tevékenységünk egy napos tanulmányút volt a Miskolci Egyetemre, ahol két kar munkájába is bepillantást nyerhettünk. A Műszaki Anyagtudományi Karon a nano mérettartomány kutatásával, felhasználási lehetőségeivel ismerkedtek meg a diákok. Dr. Baumli Péter tartott egy bevezető előadást a nano-világról, melynek segítségével a diákok képet kaphattak a témáról és annak sokszínűségéről, majd betekinthettek az intézek laborjaiba, megismerkedtek a nano mérettartomány vizsgálatához szükséges műszerekkel. A diákok jelentős része egészségtudományok iránt is érdeklődik, ezért az Egészségügyi Kart is meglátogattuk, ahol a kar különböző képzéseiben részt vevő hallgatók tartottak rövid beszámolót a tanulmányaikról, az egyetemi életről, majd itt is betekintést nyerhettünk egy sejtbiológiai kutatólaborba.

Fényképek              Poszterek

Erasmus+ projekttalálkozó Németországban- Prezentáció az Európa Parlamentben, Strassbourgban

Iskolánk három éve részese egy nemzetközi Erasmus+ programnak, melynek keretében öt nemzet diákjai próbálnak felkészülni az európai munkaerőpiac által kínált lehetőségekre és kihívásokra. A tanulók az elmúlt időszakban állásinterjúkat készítettek, céglátogatásokon vettek részt és nemzetközi statisztikákat is figyelembe véve igyekeztek objektív képet kapni azokról a folyamatokról, amelyek akár az ő későbbi pályaválasztásukat, munkavállalásukat is befolyásolhatják. A program angol nyelvű, de lehetőséget ad mind a francia, mind a német nyelv aktív gyakorlására is.

Az idei találkozó a program összefoglalását is szolgálta, melynek leglátványosabb eleme az Európa Parlamentben tett látogatás volt. Itt a diákok lehetőséget kaptak az általuk készített poszter prezentálására, mely egy személyes jövőkép megfogalmazására született: Dreams, Hopes and Wishes in Europe.

Ez a projekt ugyan ebben a tanévben lezárul, de a résztvevő nemzetek már megállapodtak abban, hogy a program sikerét és az abban részt venni kívánó diákok nagy számát szem előtt tartva egy következő nemzetközi programmal is pályázni fognak az Európai Unióhoz.

 

erasmus

Iskolánk Sport Egyesületének sikeres pályázata

A DE Kossuth Gyakorló Gimnáziumának Sport Egyesülete sikeres TAO pályázaton vesz részt. A határozat és a kérelem itt érhető el:          kérelem          határozat

            kérelem_2016           határozat_2016

NTP-EFP-14-0079-Fél év utazás a francia nyelv és kultúra körül

NTP-2015EEMI-2015EETK-2015OFI-2015

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának 5 tehetséges diákja vett részt egy, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program keretében egy pályázatban, melynek címe: „Fél év utazás a francia nyelv és kultúra körül”.

Jártunk az ELTE Fordító- és Tolmácsképzőjében, a Debreceni Egyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszékén a Budapesti Francia Intézetben és Bécsben, az Albertina Múzeumban is, ahol megnéztük a Monet-tól Picassóig kiállítást. Ezen kívül, Kanalas Dominika számos versét lefordítottuk francia nyelvre. Ennek a pályázatnak a megvalósítása mindenki számára nagy élményt jelentett.

Fényképes anyag

Élménybeszámoló

NTP-MTI-14-0099-Mobilprogramozás Android platformra

NTP-2015EEMI-2015EETK-2015OFI-2015

A 2014/15-ös program aktualitása a Fény Éve 2015 rendezvénysorozat volt. Ezúttal olyan nyelvekben és projektekben gondolkodtunk, amelyek köthetők ehhez az eseménysorozathoz, ugyanakkor folytathatjuk a blokknyelvi programozás tanítását.
Legfontosabb célunk továbbra is a számítógép programozás népszerűsítése maradt, a blokkprogramozási nyelvcsalád tagjain keresztül.
Élményszintű, „hobby-programozás” elsajátítása volt a cél diákjaink számára, azt szerettük volna, ha ezentúl a programozásra úgy gondolnának a diákok, mint kreatív hobbytevékenységre, és nem úgy, mint száraz tananyagra.
Komplex matematikai, informatikai, fizikai, technológiai projekteket szerettünk volna megvalósítani a mobileszközök és egyéb kütyük építésén és programozásán keresztül, elsősorban a „Fény Éve 2015” eseménysorozathoz kötődően.

Fényképes anyag

Beszámoló

NTP-TM-14-0128 – Modellépítés a fény jegyében

NTP-2015EEMI-2015EETK-2015OFI-2015

Tehetséggondozás, mindenkinek egyenlő fejlődési esélyt biztosítani. A már negyedik éve megvalósuló programunk elsődleges célja ennek a gondolatnak a gyakorlati biztosítása. Az idei évben a fő témánk a fény volt, mivel a 2015-ös évet az UNESCO a Fény Nemzetközi Évének választotta, így programjaink jelentős részét ezen téma körül alakítottuk ki.
A munka során folyamatosan fejlődött a tanulók kérdező képessége, lényeglátása, kommunikációja, önállósága. Továbbá speciális képességek erősítését is elértük. Például a kudarckezelést. A tanulók a probléma megjelenésekor értelmezték a hiba okát, új megoldási utat kerestek, tovább léptek. A mentorálás lényeges eleme a programnak, mind tanár, mind kortárs mentor segítette a diákok tevékenységét. Az együttes munka lehetővé tette a tanulók megismerését, ami biztosította a tanulók fejlesztését is. Fejlesztettük a szakmai tanulói kompetenciákat (természettudományi, matematikai, digitális). Biztosítottuk a megfelelő légkört, ahol a tanulók folyamatosan fejlődtek a tevékenység során. Megtanultak egymásra figyelni, kialakult a bizalom társaik irányában, egymás ötleteit elfogadták, tovább fejlesztették és együttesen alkalmazták.

Fényképes anyag

Iskolánk 2013-ban előminősített referenciaintézménnyé vált

TÁMOP 3.1.7-11/2 Pályázati Projekt

 

tamop3.1.7-11-2

Előminősített referenciaintézményként működik a jövőben iskolánk, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma. Az intézmény a csaknem 6 millió forintos pályázati forrásból három területen nyerte el a kitüntető szakmai minősítést.

A gimnázium megszerzett minősítése többek között azt jelzi, hogy az iskola a diákok egyéni fejlődését biztosító oktatási-nevelési módszereket alkalmaz, és az itt zajló pedagógiai munkában megjelennek a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmai és módszerei. Az intézmény munkakultúráját nyitott környezet jellemzi, emellett fontos feladatnak tartja a folyamatos önfejlesztést és szakmai megújulást is

Az iskola három területen nyerte el a példa értékű minősítést:

  • - Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény
  • - Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény
  • - típusú felsőoktatási gyakorlóhely

A cím elnyerése azt igazolja, hogy a gimnázium egyedi, más intézmények számára is példaértékű gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezik, és tapasztalatait, jó gyakorlatait képes szolgáltatásokként is publikálni, valamint átadni más iskolák, intézmények számára.

A projekt fentieken túli eredményeként több mint harminc tanár vett részt továbbképzésen, továbbá a képzésekhez szükséges irodai eszközök, valamint irodaszerek beszerzése is lehetővé vált.

A projekt címe: Pedagógiai kultúra gazdagítása hálózati rendszerben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0474

A támogatás összege: 5.999.428 Ft

A projekt megvalósítási ideje: 2012.06.01 - 2013.01.31.

Goethe-partnerség

geotheA partneriskolák hálózatát a Goethe Intézet 2008-ban kezdte el kiépíteni. Ezek az iskolák alkotják az első olyan nemzetközi partnerhálózatot, amelyen keresztül a Goethe Intézet közvetlenül a tanulókkal kerül kapcsolatba. Egy több mint 30 résztvevős meghívásos pályázat keretében választották ki feltehetően a nyelvoktatás minősége alapján azt a három iskolát – vagyis a Debreceni Kossuth Gyakorló Gimnáziumot, a szegedi Ságvári Gyakorló Gimnáziumot valamint a győri Révai Gimnáziumot –, amelyek végül Fit-iskolaként bekapcsolódhattak a programba. A PASCH-program Fit-iskolájának lenni számos előnnyel jár. Ezek az intézmények a Goethe Intézettől anyagi és módszertani segítséget kapnak, hogy a némettanítás, némettanulás színvonala tovább emelkedhessen. Tanáraink Németország különböző nagyvárosaiban módszertani és országismereti továbbképzéseken vehetnek részt. A tanulóknak nyári három hetes nyelvtanfolyamokat kínál fel a GI számos kirándulással és alternatív programmal, workshopokkal, ingyenes nyelvvizsgázási lehetőséggel egybekötve. Itt a diákok délelőttönként tudásszintjüknek megfelelő csoportokba sorolva multikulturális közegben tehetik próbára, ill. fejleszthetik nyelvtudásukat, míg délutánonként számos élménnyel gazdagodhatnak hétköznapi élethelyzetekben is, miközben megismerkedhetnek Németországgal. Ezen nyári programok mellett a tanév folyamán fél áron Goethe nyelvvizsgákat lehet letenni.

Az anyagi támogatáson és az ösztöndíjakon kívül számos más PASCH-program is zajlik iskolánkban. 2009-ben indult a Goethe Mozi. A koncepciót a három magyarországi PASCH-iskola együtt dolgozta ki. Mára a Goethe Mozi projektjéhez Debrecenen, Szegeden és Győrön kívül több város is csatlakozott. Debrecenben a Goethe Mozi-vetítés az Apolló Moziban a Debreceni Német Kulturális Fórum, a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és a budapesti Goethe Intézet szervezésében folyik. Többnyire kortárs, releváns országismereti témákkal foglalkozó, ismertebb német filmeket vetítünk német nyelven, német felirattal. A filmekhez didaktizálások is készülnek, amelyek célja, hogy a gyerekek elsősorban nyelvi támogatást, illetve a film cselekményével, témájával kapcsolatban olyan előkészítő gyakorlatokat és segítséget kapjanak, amelyek alapján követni és élvezni tudják a filmet. Az előadások tanítási időn kívül zajlanak és előzetes bejelentkezés után ingyenesen látogathatók.

További projektünk a Goethe Intézet német nyelvű színjátszó programja. Ennek keretein belül diákjaink nemcsak hazai, hanem külföldi workshopokon is vehettek már részt. A színjátszókör nem pusztán jelenetek betanulására épül, hanem számos szituációs játékot, az életben később jól hasznosítható gyakorlatot ölel át, egyfajta kommunikációs tréningként is felfogható. A munkát az iskolai felkészítő tanárok mellett német színházpedagógusok is segítik.

A 2010-ben indult Klick Schülerzeitung MOE (Mittelosteuropa / Közép-Kelet-Európa) online újságírás szintén számos kellemes élménnyel gazdagította diákjainkat a berlini, müncheni, drezdai egy-egy hetes szerkesztőségi workshopokon. A szerkesztőségek két-két állandó szerkesztővel dolgoznak, de nem pusztán az újságszerkesztéssel, hanem magával a cikkírással is foglalkoznak. Iskolánk diákjai a politikON rovat főszerkesztői, de tanulóink a többi rovatba is (SprachWELT, LernZEIT, LEBENdig, KULTur) rendszeresen publikálnak.

Az újság itt olvasható:

http://blog.pasch-net.de/klick/

Négy éve indult a CLIL-program (integrált szaktantárgyi és idegen nyelv oktatás), melynek színtere nálunk az iskolai Deutscher KulturKreis szakkör. Tanulóink olyan anyagokkal dolgoznak, melyet iskolánk egyik némettanára és egy németül tudó szaktanára fejlesztett ki ezen program keretében. Az így létrejött projektek egy-egy szaktárgyi téma idegen nyelvi feldolgozását teszik lehetővé. Diákjaink ezzel kapcsolatos, irodalom, történelem, etika, társadalomismeret témákban készített munkáit, projektprezentációit a berlini Freie Universität segítségével publikáljuk.

A Jugend debattiert international (Vitázik a világ ifjúsága) elnevezésű program szintén új ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagítja diákjainkat. Nem pusztán az adott témakörök és kérdések tekintetében, hanem a logikus gondolkodás és érvelés, a meggyőzés és kulturált vita technikáiban tudnak egyéb területeken is hasznosítható tapasztalatot szerezni. Ezen új ismeretek a nyelvvizsgákon, az érettségin, illetve bármely más szóbeli megnyilatkozást igénylő fellépések során is eredményesen és hatékonyan alkalmazhatók.

2014-től kapcsolódott be iskolánk a Lesefüchse (Könyvmolyok) nemzetközi ifjúsági olvasóversenybe, melynek keretében a tanulók kortárs ifjúsági regényekkel ismerkednek meg eredeti német nyelven. A tanév folyamán ezeket a regényeket mutatják be és vitatják meg az irodalmi körben kis „irodalomkritikusaink”. Az iskolai forduló győztese tovább jut a területi, ill. akár az országos és nemzetközi döntőbe is.

Képek a programhoz kapcsolódóan:

TheaterRedaktionsarbeitPasch plakat 2014

MATEHETSZ Tehetséghidak "Tiznekettő nem egy tucat" Médiaszakkör

Beke Zita interjú

Bényei Éva interjú

Oláh Edina interjú

Mária utazási

Gerdán Dia riport

Kossuthos sikerek a TUDOK-on

Blogbejegyzések

Facebook-bejegyzések: 1 2